Evelahir; kültür, sanat ve şehir dergisidir. 2020 Kasım’da ilk sayısı çıkan dergi İki ayda bir düzenli olarak çıkmaya devam etmektedir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin imtiyaz sahipliğini üstlendiği derginin yazı işleri müdürü Duran Doğan, yayın danışmanı Yusuf Genç, yayın koordinatörü Rıdvan Tulum, editörü Ömer Yalçınova’dır.

 

Kahramanmaraş, yedi bin yıllık tarihiyle Anadolu’nun kadim şehirlerinden biridir. Kahramanmaraş’ta Geç Hititlerden Persler, Romalılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadiroğluları ve Osmanlılara kadar birçok medeniyetin izleriyle karşılaşmak mümkündür. Kahramanmaraş’a özgü el sanatları incelediğinde farklı kültürlerin bu mükemmel bileşiminden oluştukları fark edilecektir. Kahramanmaraş’ın dağlarına, yaylalarına çıkıldığında çeşitli kale, kervansaray veya kaya mezarı kalıntılarıyla karşılaşılır. Ülkemizin ilim ve sanat erbabı tarafından aylarca konuşulan Hayreddin Mar’aşî’nin el yazması Kur’an-ı Kerim’i, Kahramanmaraş’ın sanat ve ilim noktasında da ne kadar ilerlediğini gösterir. Üstat Mar’aşî’nin hat sanatında gösterdiği marifetle Maraşlı kadınların sim sırma ve file nakışta gösterdiği estetik birbirinden ayrı düşünülemez. Sonuçta bu bir kültür işidir. Ve kültürün adresi Kahramanmaraş’tır. Bu kültürel zenginliği yaşatmak, unutturmamak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak da Büyükşehir Belediyesi olarak en önde gelen vazifelerimiz arasındadır. Bir zamanlar “Kırk dergili şehir” olarak anılan Kahramanmaraş’ımızın edebiyatından el sanatlarına, tarihinden doğal güzelliklerine, konak mimarisinden konukseverliğine kadar bütün yönlerini yansıtmak, değerlendirmek, kalıcı hale getirmek amacıyla Evelahir dergisi çıkmaktadır.