TEZLER
 

ADIGÜZEL KAYDAN, N., 2020, Nuri Pakdil’in Hayatı- Eserleri ve Hayatı Ekseninde Tiyatrolarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

AKBABA, M. F., 2002, Kahramanmaraş Türküleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

AKBULUT, H. E., 2019, Nuri Pakdil’in Tiyatrolarında Vicdan, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

ALADAĞ, İ., 2009, İlk İslamî Dönemlerde Maraş (İlk Fethinden Selçukluların Gelişine Kadar) Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

ALIÇ, S., 2017, Dulkadir Beyliği’nin Komşu Beylik ve Devletlerle Münasebetleri (1337-1522), Doktora Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

ARSLAN, D., 2011, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

ATEŞ, F., 2010, Maraş Bölgesindeki Türkmenler (19. Ve 20. Yüzyıllar), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

ATEŞ, G., 2019, Nuri Pakdil’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

AVCI, F., 2019, Maraşlı Hacı Ali Efendi’ye Ait Bir Şiir Mecmuası (İnceleme- Metnin Çeviri Yazısı- İndeks) Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

AYDIN, R., 2019, Nuri Pakdil’in Denemeleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

AYDIN, E., 2015, Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatroları Üzerine Tematik Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.

AYNA, B., 2003, Türk Fethinden Dulkadiroğulları Dönemine Kadar Maraş Bölgesi Tarihi (1085-1337), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

BALBABA, S., 2009, Kemal Ümmî Divanı Tenkitli Metin- İndeks, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

BEYAZ, Y., 2012, Nesir Yazılarına Göre Necip Fazıl’ın Düşünce Dünyası, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

BİLGEÇ, P., 2006, Tahsin Yücel Üzerine Bir İnceleme (İnsan-Eser), Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa

BULUT, A., 2013, Rasim Özdenören Hakkında Bir Monografi Çalışması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

BOLAT, F., 2020, Hamâmcızâde Hâfız-ı Mar’aşî Velayetnâme İnceleme- Çeviri Yazı- İndeks, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

BOYUNDURUK, A., 2019, Afşinli Âşık Penahi Emiroğlu Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

ÇALIK, N., 2011, Kahramanmaraş’ta Çocuk Folkloru, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

ÇETİN, S., 2018, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belgelerine Göre Maraş (1923-1950), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

ÇETİN, C., 2019, Necip Fazıl Kısakürek’in Senaryo Romanları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın

ÇİFTÇİ, E., 2007, Kahramanmaraş’ta Büyü İle İlgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

DAĞ, K., 2010, Elbistan ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

DAVULCU, Ü., 2019, Necip Fazıl Kısakürek’e Göre Gençlik ve Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale

DAYANIR, T., 2019, Nuri Pakdil’in Denemelerindeki Kavramlar, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak

DELİKLİTAŞ, D., 2008, Rasim Özdenören’ de İnsan, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

DOĞAN, A., 1999, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Maraş, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

DOĞANAY, F., 2006, Tahsin Yücel’in Romanlarının Tema ve Yapı Bakımından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

ERSOY, İ., 2007, Necip Fazıl Kısakürek Düşüncesinin Felsefi Yönü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

ERŞAHİN, İ., 1996, Folklor Malzemesinin Modern Türk Hikayesinde Kullanılması ve Şevket Bulut Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

ERŞAHİN, İ., 2011, Kahramanmaraş Masalları Üzerine Tip ve Motif Araştırması, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

ERTÜRKMEN, O.,2019, Abdurrahim Karakoç’un Şiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Temalar, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

ERSOY, A., 2014, Germanicia Antik Kenti ve Mozaikleri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

ESENDEMİR, H., 2019, Nuri Pakdil’in Şiirleri Üzerine Tematik Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

FADHIL, M. A. F., 2018, Vehbi Vakkasoğlu’nun Eserleri Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta

FİLİZ, M., 2010, Abdurrahim Karakoç’un Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars

GEYİK, Ş., 2019, Necip Fazıl Kısakürek’te İslam İnkılabı ve Gençlik Kadrosu, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

GÜLER, A., 2014, Memlûk-Dulkadiroğulları Münâsebetleri (1337-1517), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

GÖK, A. N., 2013, Kahramanmaraş İli Yer Adları ve Tasnifi, Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars

GÜMÜŞALAN, N., 2012, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Maraş (1908- 1938), Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

HANCIOĞLU, H., 2013, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Temalar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

HURÇ, R., 1995, 223 Numaralı Ser’iye Siciline Göre K.Maraş’ın Sosyo Ekonomik ve Kültürel Yapısı, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

KANDİLCİK, F., 2011, Maraş’ta İlmiye Mensuplarına Ait Osmanlıca Belgelerin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

KARABULUT, M., 1997, Şevket Bulut Hayatı ve Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

KARAOĞLAN, H., 1994, Kahramanmaraş İlinde İnanç Coğrafyası, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri

KATEROĞLU, S., 1999, Şevket Bulut ve Hikayeciliği, Yüksek Lisans, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale

KILIÇ, M., 2001, Kahramanmaraş Merkez Ağzı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

KILINÇKIRAN, F., 2019, Rasim Özdenören’in Hikâyelerinin Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

KİRİK, E., 2011, Kahramanmaraş Merkez İlçe Ağzı (Ses Bilgisi, Metinler), Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya

KOÇ, A., 1993, Necip Fazıl’da Değerler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

KOÇ, K., 2017, Afşin Ashabü’l-Kehf’in Tarihsel Süreci (Ana Kaynaklar ve Arşiv Belgelerine Göre), Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir

KOÇAK, M., 2016, Mehmet Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un Eserlerinde Coğrafya, Tarih, Medeniyet Düşüncesi, Doktora Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

KÖMÜRCÜ, S., 2013, Necip Fazıl Kısakürek Düşüncesinde İnsan, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli

MARAŞLI, D., 2019, Dulkadir Beyliği Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

MOROĞLU, E. Z., 2015, Milli Mücadelede Maraş’ta İz Bırakan Şahsiyetler, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

NARLI, M., 1996, 1950 Sonrası Türk Şiirinde Bahaettin Karakoç, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

ÖZDEMİR, Ş., Alaeddin Özdenören Hayatı-Sanatı-Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

PIRNAZ, A., 2019, Kahramanmaraş Halk Kültüründe Kalıp Sözler, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

PİŞKİN, M., 2000, Kahramanmaraş ve Çevresinde Kutsal Mekan Anlayışı, Fırat Üniversitesi, Elazığ

POLAT, G., 2018, Maraşlı Rüstem Efendi Şiir Mecmuası: 1b-119a, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

POYRAZ, N., 2003, Dulkadiroğulları, İlmi ve Kültürel Faaliyetleri, Fırat Üniversitesi, Elazığ

PULAT, A., 1996, Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Edebiyatı Üzerine Yazılmış Eserlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar

SALDERE, G., 2001, Abdurrahim Karakoç’un Lirik Şiirlerinde Kelime Dünyası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

SADIKOĞLU, İ., 2013, Modern Türk Edebiyatı İçinde Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisinin Yeri ve Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

SAĞLIK, Ş., 1992, Rasim Özdenören (Eserlerinin Tematik İncelenmesi), Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

SARI, A., 2015, XVI. Yüzyılda Dulkadirli Türkmenleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

SARI, E., 2013, Cahit Zarifoğlu Nesirlerinde İnsan, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

SOLAK, İ., 1996, Kanuni Döneminde Elbistan Kazası, Selçuk Üniversitesi, Konya

SOLAK, K., 2004, İbn Tagri Bendi’nin –En Nücümüz Zahire- Adlı Eserinde Geçen Dulkadiroğulları Beyliği İle İlgili Kayıtlar, Ege Üniversitesi, İzmir

SOYLU, Ü., 2012, Cahit Zarifoğlu Üzerinde Rainer Maria Rilke Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

SÖNMEZER, B., 2014, Necip Fazıl Kısakürek’in Düşünsel Hayatı (1923- 1950), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

SÜMBÜL, M., 2004, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Bölgesi, Halk Oyunlarının Yapısal Özellikleri ve Karşılaştırmalı Analizi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

ŞAHBAZ, M., 2015, XIV.-XVI. Yüzyıldaki Dulkadiroğulları Beyliğindeki Kültürel Ve Mimari Unsurlar, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

ŞAHİN, V., 2006, Tahsin Yücel’in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

ŞEN, C., 2017, Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın

TEMİZ, F., 2012, Maraş Beylerbeyi Bayazıtoğlu Kalender Paşa ve Faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

TEMİZ, M., 2005, Andırın (Kahramanmaraş)'dan Derlenen Ağıtlar (İnceleme-Metin), Fırat Üniversitesi, Elazığ

TOMBUL, Y., 2019, Cumhuriyet Dönemi Maraş Basını ve Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişiminin Basındaki Yansımaları (1923-1990), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş;

TUNÇ, S., 2020, Türk Hikâyeciliğinde Rasim Özdenören, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

UĞURELİ, A., 2017, Kültür Ve Mekân Etkileşiminin Halk Bilimsel Çözümlemesi: Türkiye’deki Yedi Uyurlar Mağaraları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

USLU, İ., 2019, Erdem Bayazıt’ın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale

UYAR, B., 2019, Nuri Pakdil’in Tiyatrolarında Kavramlar, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak

ÜNSAL, H., 2007, Necip Fazıl Kısakürek’in İlk Dönem Oyunları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

YALÇIN, E., 2018, Abdullah b. Mustafa Elbistânî’nin Müntehab-ı Şemailü’n-Nebeviyye’si (İnceleme ve Metin), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

YERLİKAYA, İ., 1987, Milli Mücadelede Maraş, Selçuk Üniversitesi, Konya

YEŞİLKAYA, M., 1996, Şiirleri ve Hikayeleriyle Cahit Zarifoğlu, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

YILDIRIM, İ., 1995, Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Şahıslar Kadrosu, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

YILDIRIM, A. D., 2005, Bahaettin Karakoç’un Şiirlerinde Sıra Dışı Bağdaştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.