Müşterek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi imtiyaz sahipliğinde, iki aylık, Türkçe-Arapça yayın yapan, gündemine göç ve ilticayı alan; fakat dil, kültür, edebiyat ve tarih gibi İslam coğrafyasının ortak değerlerini de sayfalarına taşıyan bir dergidir. 2021 Temmuz ayından beri iki ayda bir düzenli çıkmaya devam etmektedir.

 

Müşterek’in amacı, iltica ve göç meselesini, televizyon ve gazetelerdeki kısır tartışmalara hapsetmeden, entelektüel ve akademik alanda da soğukkanlı bir şekilde gündeme getirerek, mülteci konusuyla ilgili yapıcı tartışma alanları açmak; iltica ve göç sorununu dile getirmekle yetinmeyerek, bu sorun için çözüm yolları arayıp, çeşitli cevaplar üreterek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmaktır.

 

Müşterek, çeşitli Avrupa ülkelerinin, sınırlarına adeta etten duvarlar ördükleri modern dünyada, milyonlarca mülteciye ve göçmene, bir sığınak olmanın ötesinde, yepyeni bir yaşam alanı teklifi sunan tek ülke Türkiye’nin yazın dünyasındaki izdüşümüdür.

 

İnsan olmak, biraz da çağından sorumlu olmak anlamına geliyor. Bu topraklarda yüzlerce yıldır huzur içinde yaşamamızın nedeni, işte bu çağından sorumlu olmak düşüncesidir. Bizler, geçen yıllar boyunca, sadece sorumluluklarımızın farkında olmadık, bu sorumlulukları yerine getirmek için de çabaladık ve çabalamaya devam ediyoruz. Çünkü dün olduğu gibi bugün de içinde bulunduğumuz şartlardan her halükârda yüz akıyla çıkmak istiyoruz. Kadim Anadolu topraklarındaki bu bitmek tükenmek bilmeyen çabamız, son 10 yılda yepyeni bir sorumluluk ile karşı karşıya getirdi bizi. Bu sorumluluğun temelini, 2011 yılından beri Suriye’den ayrılmak zorunda kalan milyonlarca kardeşimizi anlayabilmek oluşturuyor. Kardeşlerimizi anlamakta elbette zorlanmıyoruz, çünkü Anadolu’yu kardeşlik içinde bugüne dek taşıyan tüm toplulukların dünyanın çeşitli coğrafyalarından göçüp burada bir millet hayatı oluşturduğunu biliyoruz. Müşterek, tarihi ve kültürel bağları İslam’ın ilk yıllarına kadar dayanan bu iki halkın kardeşlik türküsünün, hiç durmadan yüreklerde çınlaması için çıkıyor. Zira bu iki kardeş topluluğun varacak başka hiçbir menzili yok, Türkiye’den başka…