Hamle ilk kez Kasım 1952 yılında Kahramanmaraş’ta ilk sayısını yayımlamasıyla yayın hayatına başlar. Hamle’nin idare yeri Maraş Lisesi’dir. İlk sayısı Maraş’ta bulunan Alpaylar Matbaası’nda basılarak okurlara sunulur. Hamle sözcük itibariyle atılış anlamına gelmektedir. Dergiyi çıkaranlar ilk sayıda sadece bu anlamla yetinmeyeceklerini, derinlikli işler çıkaracaklarını da vurgularlar. Pratiğe dökülemeyen değerli fikirlerin insanlara ulaşması ve bu fikirlerden bütün insanlığın haberdar olması maksadıyla kurulmuş bir yayın olarak kendilerini tanıtırken ne kadar idealist olduklarını da ifade ederler.

Hamle’nin ilk sayısındaki bilgilerden hareketle ilk sahibinin S. Sabri Aytemiz olduğunu görüyoruz. Sonraki sayılara baktığımızda ise Hüseyin Özçelik’in dergiyi devraldığını görüyoruz. Yazı işlerinin idaresinden ise Abdürrezzak Doğuç sorumludur. Hamle toplamda 22 sayı olarak yayımlanmıştır. Hamle’nin sanatta ve edebiyatta ün yapmış birçok yazar ve şaire sayfalarında yer verdiğini görüyoruz:

“Jacques Prevert, M. Nuri Pakdil,  Yaşar Nabi Nayır, Salah Birsel, Sezai Karakoç, Ergün Barlas, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Samim Kocagöz, Özdemir İnce, Şevket Yücel, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Şevket Yücel…” Hamle’de ürünleri yayımlanan isimlerdir.